Eiga geijutsu 2011(映画芸術ベストテン2011)

Di 29 Gennaio 2012
Ecco la classifica dei migliori film 2011 secondo Eiga geijutsu.
 
MotekiEcco la classifica dei migliori film 2011 secondo Eiga geijutsu.
 
1. Ōshikamura sōdōki, di Sakamoto Junji
2. Saudade, di Tomita Katsuya
3. Antoki no inochi, di Zeze Takahisa
4. Tōkyō kōen, di Aoyama Shinji
5. Ichimai no hagaki, di Shindō Kaneto
6. Kantai-Hospitalité, di Fukuda Kōji
7. Moteki, di Ōne Hitoshi
8. Kantoku shikkaku, di Hirano Katsuyuki
9. Mahō shōjo wo wasurenai, di Hori Teiichi
10. Bokutachi wa sekai wo kaeru koto ga dekinai. But, we wanna build a school in Cambodia, di Fukasaku Kenta

 

Cerca recensione

Sonatine

Appunti sul cinema giapponese contemporaneo

Questo portale raccoglie recensioni critiche di film e documentari giapponesi realizzate da un gruppo di appassionati.

Area Riservata